Pre-Intermediate

Рівень PRE-INTERMEDIATE (в загальноєвропейській системі оцінювання знання англійської мови відповідає рівню А2)

Программа курсу розрахована в середньому на 144 академічних години і передбачає комплексний розвиток усіх видів комунікативної компетенції учнів, а саме:

1) активізацію й накопичення необхідного лексичного запасу;

2) активізацію вивченого раніше грамматичного матеріалу і засвоєння нового (Past Continuous, First & Second Conditionals, Past & Present Simple Passive, Present Perfect Continuous, Reported Speech, etc.);

3) вміння зв’язно висловлюватися в рамках вивченої тематики (базується на засвоєнні звукової системи англійскої мови, певного лексичного запасу і граматичних структур)

Программа передбачає використання різноманітних аудіо-відео матеріалів і навчальних посібників від Cambridge University Press, Macmillan, Longman, Oxford University Press.

Після засвоєння курсу учні зможуть вільно спілкуватися у рамках вивченої програми. Отримані знання і навички допоможуть їм підготуватися до міжнародного екзамену з англійської мови PET.

Наша адреса

36000 м. Полтава,
вул. Шевченка, 44, 3 поверх
тел: (0532) 508-204, 613-431
МТС: (050) 175-88-49
МТС: (095) 305 45 03
Life: (063) 843-18-33
Київстар (096) 813-78-08
pse99@ukr.net