Курси французької | Английский в Полтаве

Курси французької

Курси французької мови в м. Полтаваfrenchflag_big

Курс побудовано відповідно до концепції комунікативного методу навчання іноземних мов.belleville Навчальний матеріал поєднано з презентацією сучасного життя Франції, її побутових реалій, використанням найпоширеніших кліше і реплік, які вживаються у типових комунікативних ситуаціях.

Курс допоможе Вам швидко здобути необхідні знання з французької мови, щоб уже з перших уроків розуміти усне мовлення і вести розмову на нескладні побутові теми. Матеріал для розмовної практики забезпечує систематизацію здобутих знань та активізацію їх в усному мовленні.

Система рівнів у програмі вивчення французької мови:

1.Debutant Тривалість — 72 академічні години, тобто близько 4,5 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Перший ступінь у програмі загального курсу. Починається з вивчення ситуацій вітання і знайомства. Студенти вчаться розповідати про себе і своє оточення. Відпрацьовується правильна вимова. Граматичний матеріал досить насичений: вводяться 3 часові форми, відмінювання основних дієслів, частковий артикль, вираження тривалості.

2.Pre-Intermediaire campus Тривалість — 96 академічних годин, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні відпрацьовується вивчена раніше граматика, збагачується лексичний запас студентів (одяг і мода, житло, предмети побуту, тощо), а також вивчаються майбутній час, le mode subjonctif, пасивний стан, умовний спосіб.

3.Intermediaire Тривалість — 96 академічних годин, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Тематичні розділи: архітектура, кіно, навколишнє середовище, спорт, природні катастрофи та ін. Із граматичних структур виділяються: пасивний стан, умовний спосіб, le mode subjonctif, неозначені займенники, час le plus-que-parfait та ін.

4.Intermediaire-Superieur Тривалість — 96 академічних годин, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Тематичні розділи: архітектура, екологія, права людини і відповідальність, наука, освіта. В граматиці особлива увага приділяється прислівникам, відносним займенникам, складним реченням (підрядні речення мети, наслідку).

5.Avance Тривалість-144 академічні години,тобто близько 9 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні відпрацьовуються вивчений граматичний матеріал та активізується наявний словниковий запас. Рівень передбачає засвоєння практично всіх основних лексико-граматичних структур французької мови. Значна увага приділяється вивченню культурного, соціального, політичного життя Франції, а також її історії.

6.Professionnel Тривалість — 144 академічні години, тобто близько 9 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні основна увага приділяється розмовній практиці, чому сприяє широке використання додаткових відеоматеріалів, а також неадаптованої художньої літератури. Рівень передбачає повне засвоєння всіх лексико-граматичних структур французької мови. Після проходження даного рівня можна складати іспит DALF (Diplome Aprofondi de Langue Francaise).