Курси іспанської | Английский в Полтаве

Курси іспанської

Курси іспанської мови в м. Полтава

Spain_big Курс іспанської мови спрямований на розвиток навичок говоріння та аудіювання. Комунікативний метод є основним методом навчання. Принцип частотності навчального матеріалу поєднано з презентацією сучасного життя Іспанії та інших іспаномовних країн, використанням найпоширеніших кліше і реплік,які вживаються у типових комунікативних ситуаціях.

Курс допоможе Вам порівняно швидко здобути необхідні знання,щоб уже з перших уроків розуміти усне мовлення і вести розмову на нескладні побутові теми. Різноманітні лексико-граматичні вправи розраховані на активне й міцне засвоєння матеріалу, формування і вдосконалення навичок мовлення.Nuevo_Ven

Курс іспанської мови охоплює основні побутові (сім’я, навчання, робочий день, відпочинок, спорт, тощо), країнознавчі і суспільно-політичні теми.

Система рівнів у програмі вивчення іспанської мови:

1.Debutante Тривалість-72 академічні години,тобто близько 4,5 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Перший ступінь у програмі загального курсу. Починається з вивчення ситуацій вітання і знайомства. Слухачі вчаться розповідати про себе та своє оточення. Відпрацьовується вимова. Граматика досить насичена: вводяться три часові форми дієслова, відмінювання основних дієслів, присвійні займенники, зворотні дієслова та ін.

2.Antes de intermedio Тривалість-96 академічні години, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні відпрацьовується раніше вивчений лексико-граматичний матеріал, вводяться три часові форми, ступені порівняння прикметників, безособові дієслова, присвійні прикметники (повна форма), пасивний стан та ін.

3.Intermedio Тривалість-96 академічні години,тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Тематичні розділи: театр, кіно, спорт, архітектура, навколишнє середовище, тощо. Із граматичних структур виділяються: modo subjuntivo, відносні займенники, умовні речення, підрядні речення та ін.

4.Intermedio-Superior Тривалість-96 академічних годин,тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Тематичні розділи: екологія, права людини і відповідальність, архітектура, податки, наука, освіта.

Відпрацьовуються відносні займенники, складнопідрядні речення, часові форми дієслів.

5.Avanzado Тривалість-144 академічні години,тобто близько 9 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні відбувається відпрацювання вивчених раніше граматичних тем та активізується наявний лексичний запас. Рівень передбачає засвоєння практично всіх лексико-граматичних структур іспанської мови. Велика увага приділяється вивченню культурного, соціального, політичного життя Іспанії та інших іспаномовних країн, а також їхньої історії.

6.Profesional Тривалість-144 академічні години, тобто близько 9 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні відпрацьовується вміння вести розмову на будь-яку тему. Велика увага приділяється роботі з додатковими матеріалами (телевізійними програмами,художньою літературою). Рівень передбачає повне засвоєння всіх лексико-граматичних структур іспанської мови і вільне володіння нею.