Французька мова, вивчити французьку мову в Полтаві | psenglish

Курси французької

Курси французької мови в м. Полтаваfrenchflag_big

Курс побудовано відповідно до концепції комунікативного методу навчання іноземних мов.belleville Навчальний матеріал поєднано з презентацією сучасного життя Франції, її побутових реалій, використанням найпоширеніших кліше і реплік, які вживаються у типових комунікативних ситуаціях.

Курс допоможе Вам швидко здобути необхідні знання з французької мови, щоб уже з перших уроків розуміти усне мовлення і вести розмову на нескладні побутові теми. Матеріал для розмовної практики забезпечує систематизацію здобутих знань та активізацію їх в усному мовленні.

Система рівнів у програмі вивчення французької мови:

1.Debutant Тривалість — 72 академічні години, тобто близько 4,5 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Перший ступінь у програмі загального курсу. Починається з вивчення ситуацій вітання і знайомства. Студенти вчаться розповідати про себе і своє оточення. Відпрацьовується правильна вимова. Граматичний матеріал досить насичений: вводяться 3 часові форми, відмінювання основних дієслів, частковий артикль, вираження тривалості.

2.Pre-Intermediaire campus Тривалість — 96 академічних годин, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні відпрацьовується вивчена раніше граматика, збагачується лексичний запас студентів (одяг і мода, житло, предмети побуту, тощо), а також вивчаються майбутній час, le mode subjonctif, пасивний стан, умовний спосіб.

3.Intermediaire Тривалість — 96 академічних годин, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Тематичні розділи: архітектура, кіно, навколишнє середовище, спорт, природні катастрофи та ін. Із граматичних структур виділяються: пасивний стан, умовний спосіб, le mode subjonctif, неозначені займенники, час le plus-que-parfait та ін.

4.Intermediaire-Superieur Тривалість — 96 академічних годин, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Тематичні розділи: архітектура, екологія, права людини і відповідальність, наука, освіта. В граматиці особлива увага приділяється прислівникам, відносним займенникам, складним реченням (підрядні речення мети, наслідку).

5.Avance Тривалість-144 академічні години,тобто близько 9 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні відпрацьовуються вивчений граматичний матеріал та активізується наявний словниковий запас. Рівень передбачає засвоєння практично всіх основних лексико-граматичних структур французької мови. Значна увага приділяється вивченню культурного, соціального, політичного життя Франції, а також її історії.

6.Professionnel Тривалість — 144 академічні години, тобто близько 9 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні основна увага приділяється розмовній практиці, чому сприяє широке використання додаткових відеоматеріалів, а також неадаптованої художньої літератури. Рівень передбачає повне засвоєння всіх лексико-граматичних структур французької мови. Після проходження даного рівня можна складати іспит DALF (Diplome Aprofondi de Langue Francaise).

DELF (Диплом про вивчення французької мови) та DALF (Диплом про поглиблене вивчення французької мови) –дипломи на знання французької як іноземної мови, які видаються Міністерством національної освіти Франції.

Розроблені експертами CIEP (Міжнародний центр педагогічних досліджень), сертифікати поділяються на  6 окремих рівнів згідно Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Екзамени були запроваджені Міністерством Освіти Франції в 1985 році, контроль якості  проведення здійснює одна з державних освітніх установ у Парижі — Міжнародний центр педагогічних досліджень— CIEP.  DELF і DALF офіційно визнані Міністерством Освіти Франції та Європейською Радою Іноземних Мов.

Сертифікати на знання французької мови DELF/DALF видаються Міністерством освіти та молоді Франції після проходження відповідно екзамену. Дипломи DELF та DALF підтверджують рівень володіння французькою мовою кандидатів-іноземців.

 

CECRL

DELF-DALF

Користувач

 A1  DELF A1  початківець
 A2  DELF A2
 B1  DELF B1 незалежний
 B2  DELF B2
 C1  DELF C1 досвідчений
 C2  DELF C2

DELF та DALF включають в себе 6 окремих дипломів, які відповідають шести рівням «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, викладання, вивчення та оцінювання.”

Екзамени приймаються в  1 186 акредитованих екзаменаційних центрах в 173 країнах світу, в тому числі в Україні.

На кожному рівні оцінюються 4 мовні навички: аудіювання та усне мовлення, читання та письмо.

Всі 6 дипломів DELF-DALF повністю незалежні. Таким чином, кандидат, в залежності від рівня, може записатись на той чи інший іспит.

Отримання диплому DELF-DALF дозволяє визначити рівень володіння мовою учбових закладів, для можливих роботодавців, а також для будь-яких інших установ.

 DELF B2 необхідний при вступі до вищих навчальних закладів Франції та франкомовних країн,  так і до численних франкомовних закладів, а також для процесу іміграції, зокрема в Квебек (більш детальна інформація тут).