Курси німецької

Курси німецької

Курси німецької мови в м. Полтава

Курс спрямований на розвиток осиовних мовленнєвих навичок: читання і письма, аудіювання  і розмовної практики,  що неможливо ралізувати без постійного лексико-граматичного збагачення учнів.

На уроках застосовується комунікативна методика, яка є найбільш ефективною для занять у невеликих (5 – 8 студентів) групах. У процесі викладання використовуються сучасні навчальні посібники, які отримали визнання у багатьох країнах світу. Для результативного навчання Вам необхідно вчасно приходити на заняття і виконувати домашні завдання для кращого запам’ятовування і зміцнення набутих навичок. Модульне тестування протягом семестру дозволяє контролювати Ваш прогрес у вивченні мови.aspekte

За бажанням слухачі мають змогу безкоштовно користуватися медіатекою, відвідувати всі культурні заходи, в тому числі безкоштовні додаткові заняття.

passwort_deutsch Обсяг курсу кожного рівня складає 120 академічних годин (1 акад. година = 45 хв.). Після закінчення кожного рівня проводиться заключне тестування за всіма видами мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо й аудіювання), за підсумками якого визначається якість засвоєння пройденого матеріалу і видається сертифікат міжнародного зразка.

РІВНІ

Fur Anfanger A1 (початковий)

Здатність розуміти і спілкуватися у простих життєвих ситуаціях. Опанування базових мовних навичок, головних правил правопису та сприймання на слух запропонованої інформації. Уміння розуміти і вживати прості речення та побутові вирази. Здатність поставити запитання, використовуючи найпростіші структури, та давати відповідь. Уміння працювати з посібниками та лексикографічними джерелами.

Fur Anfanger A2 (елементарний) Уміння розуміти суть прочитаних текстів та почутої інформації. Здатність вживати у розмовних ситуаціях набутий лексичний запас. Уміння розуміти і вживати прості речення та побутові вирази, а також поставити запитання, використовуючи граматичні структури, і правильно відповісти.

Mittelstufe B1 (нижче середнього)

Спроможність висловлюватися у повсякденних ситуаціях, використовуючи більш складні граматичні структури та лексику. Здатність розуміти і спілкуватися у простих життєвих ситуаціях. Опанування базових мовних навичок. Уміння розуміти суть прочитаних текстів чи усних джерел на різні теми.

Mittelstufe B2 (середній) Здатніть розуміти складні тексти. Уміння висловлюватися на будь-яку тему, використовуючи усі граматичні структури та широкий діапазон лексики. Вживати сталі вирази та фразові дієслова.

Fur Fortgeschrittene C1+2 (вищий) Уміння ефективно використовувати мову у різних сферах професійного та повсякденного життя. Відчувати мову, досконало володіти всіма її складовими та навичками. Здатність читати іноземні друковані періодичні видання та літературу будь-якого жанру мовою оригіналу.