Програма курсу англійська для дітей молодшого шкільного віку BEGINNER

Рівень Beginner для дітей молодшого шкільного віку

Рівень BEGINNER

Программа курсу розрахована на 144 академічних години і передбачає поступовий розвиток у молодших школярів основ комунікативної компетенції, а саме:

— формування правильної вимови;

— накопичення лексичного запасу з тем Family (Родина), Friends (Друзі), School (Школа), Hombookse (Дім), Animals (Тварини), Leisure (Дозвілля), Clothes (Одяг), Food (їжа);

— засвоєння певної кількості нескладних граматичних структур (this/that, can, like doing, want to do, there is/are etc.)

— вміння користуватися вивченим лексико- граматичним матеріалом у відповідних розмовних ситуаціях.

В процесі навчання використовуються комунікативні методи роботи і різноманітні ресурси, що надаються видавництвами Express Publishing (Set way_aheadSail, Welcome), Longman (Excellent), Macmillan (Way Ahead). Поетапному формуванню фонетичного слуху та правильної вимови сприяють аудіо-відео матеріали, якими супроводжуються згадані вище навчальні посібники.