Програма курсу англійської для підлітків та дорослих UPPER-INTERMEDIATE

Рівень Upper-Intermediate для підлітків та дорослих

Upper-Intermediate level (в загальноєвропейській системі оцінювання знань іноземних мов відповідає рівню В2)

Програма курсу Upper-Intermediate (вище середнього рівня) розрахована на 144 академічні години. Тривалість курсу в середньому становить 9 місяців за умови проведення занять двічі на тиждень по 2 академічні години (1 академічна година еквівалентна 45 хв.).

Даний рівень розрахований на студентів, які володіють мовою достатньо вільно, але усе ще припускаються деяких помилок в усному та писемному мовленні через незнання специфічних граматичних та стилістичних нюансів, різних винятків тощо.

Дана програма охоплює усі аспекти англійської мови: лексику, граматику, фонетику, практику мовлення. Програма спрямована на розвиток усного та писемного мовлення студентів. Велика увага приділяється вивченню фонетичної та граматичної систем, лексичній роботі.

По закінченні програми студенти мають вміти фонетично, граматично і стилістично правильно висловлювати свої думки англійською мовою в письмовій та усній формі. Велика увага приділяється розвитку сприймання на слух аутентичного монологічного та діалогічного мовлення, а також удосконаленню вміння дискутувати на різні теми.

У процесі навчання використовується широкий діапазон навчальної літератури, а також аудіо та відео матеріалів відомих британських видавництв: Headway (Oxford University Press), Cutting Edge (Longman), Opportunities (Longman), Enterprise (Express Publishing), Challenges (Longman), English in Mind (Cambridge University Press), Matrix (Oxford University Press), Language to go (Longman), Masterclass (Oxford University Press), Mission (Express Publishing), Gold (Longman).