Proficiency

Proficiency

Proficiency level (в загальноєвропейській системі оцінювання знань іноземних мов відповідає рівню С2)

Програма курсу Proficiency (рівень досконалого володіння) розрахована на 160 академічні години. Тривалість курсу звичайно становить 10 місяців за умови проведення занять двічі на тиждень по 2 академічні години (1 академічна година еквівалентна 45 хв.). Цей рівень розрахований на студентів, які вільно володіють англійською мовою.

Метою даного курсу є збагачення лексикону студентів, а також розвиток мовленнєвих навичок, що відповідають рівню навичок носія мови.По закінченні даного курсу студенти мають вміти:

Абсолютно вільно та спонтанно використовувати англійську мову як засіб спілкування, не відчуваючи жодних лінгвістичних перешкод чи обмежень.

Брати участь у дискусіях на складні теми, переконливо та ґрунтовно висловлювати свою точку зору, не відчуваючи при цьому жодних труднощів порівняно з носіями мови.

Використовувати широкий спектр ідіоматичних висловів.

Відчувати всю палітру значень, використовуючи, для прикладу, різні пласти лексики та фразеологічні звороти.

Розуміти будь-якого носія мови після короткого періоду адаптації до діалекту мовця.

Давати живі та насичені описи предметів чи подій у письмовій формі, використовуючи відповідний стиль.
У процесі навчання використовується широкий діапазон навчальної літератури, а також аудіо та відео матеріалів відомих британських видавництв: Oxford University Press, Longman, Express Publishing, Cambridge University Press.