Pre-Intermediate

Pre-Intermediate

Рівень PRE-INTERMEDIATE (в загальноєвропейській системі оцінювання знання англійської мови відповідає рівню А2)

Программа курсу розрахована в середньому на 144 академічних години і передбачає комплексний розвиток усіх видів комунікативної компетенції учнів, а саме:

1) активізацію й накопичення необхідного лексичного запасу;

2) активізацію вивченого раніше грамматичного матеріалу і засвоєння нового (Past Continuous, First & Second Conditionals, Past & Present Simple Passive, Present Perfect Continuous, Reported Speech, etc.);

3) вміння зв’язно висловлюватися в рамках вивченої тематики (базується на засвоєнні звукової системи англійскої мови, певного лексичного запасу і граматичних структур)

Программа передбачає використання різноманітних аудіо-відео матеріалів і навчальних посібників від Cambridge University Press, Macmillan, Longman, Oxford University Press.

Після засвоєння курсу учні зможуть вільно спілкуватися у рамках вивченої програми. Отримані знання і навички допоможуть їм підготуватися до міжнародного екзамену з англійської мови PET.