Advanced

Advanced

Advanced level (в загальноєвропейській системі оцінювання знань іноземних мов відповідає рівню В2+ чи С1)

Програма курсу Advanced (прогресивний рівень) розрахована на 144 академічні години. Тривалість курсу в середньому становить 9 місяців за умови проведення занять двічі на тиждень по 2 академічні години (1 академічна година еквівалентна 45 хв.). Цей рівень розрахований на студентів, які відносно вільно володіють англійською мовою.
Дана програма охоплює усі аспекти англійської мови: лексику, граматику, фонетику, практику мови. Програма спрямована на подальше поглиблення знань студентів та удосконалення їхніх навичок.

Даний курс базується на порівнянні американського та британського варіантів англійської мови і відображає той факт, що англійська мова залишається мовою міжнародного спілкування. Програма даного курсу заснована на інтеграції структурних, функціональних, лексичних, фонологічних, ситуативних та тематичних компонентів.

По закінченні програми слухач повинен вміти максимально правильно фонетично, граматично, лексично та стилістично висловлювати свої думки англійською мовою  в письмовій та усній формі. Студент може використовувати мову легко та невимушено для спілкування в найрізноманітніших ситуаціях. Даний рівень наближає студента до лінгвістичної компетенції освіченої людини, для якої англійська мова є рідною мовою.

В процесі навчання використовується широкий діапазон навчальної літератури, а також аудіо та відео матеріалів відомих закордонних видавництв: Headway (Oxford University Press), Cutting Edge (Longman), English in Mind (Cambridge University Press), Matrix (Oxford University Press), Masterclass (Oxford University Press), Mission (Express Publishing), Gold (Longman).