Elementary

Elementary

Рівень ELEMENTARY (в загальноєвропейській системі оцінювання знання англійської мови відповідає рівню А1) Программа курсу розрахована на 144 академічних години і передбачає комплексний розвиток навичок аудіювання, читання, а також усного та писемного мовлення молодших школярів. play_and_learnКурс надає учням можливість:1) активізувати й збагатити словниковий запас з тем Countries (Країни), Appearance (Зовнішність), Home (Дім), Holidays (Свята), Food (Їжа), Health (Здоров’я), School (Школа), Jobs (Професії), Animals (Тварини), Leisure (Дозвілля);2) засвоїти й закріпити необхідний для побудови зв’язного висловлювання граматичний матеріал (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, can/could, must, should, there is/are, etc.) 3) ознайомитися з правилами мовленнєвого етикету і покращити навички розмовного мовлення. Процесс навчання передбачає використання різноманітних аудіо-відео матеріалів і навчальних посібників від Express Publishing (Set Sail, Welcome), Longman (Excellent), Macmillan (Way Ahead).

Набуті знання й навички дозволять учням підтримувати нескладну розмову у рамках вивченої тематики і допоможуть підготуватися до міжнародних іспитів з англійської мови (наприклад, YLE або KET)