Програма курсу англійська для дітей молодшого шкільного віку ELEMENTARY

Рівень Elementary для дітей молодшого шкільного віку

Рівень ELEMENTARY (в загальноєвропейській системі оцінювання знання англійської мови відповідає рівню А1) Программа курсу розрахована на 144 академічних години і передбачає комплексний розвиток навичок аудіювання, читання, а також усного та писемного мовлення молодших школярів. play_and_learnКурс надає учням можливість:1) активізувати й збагатити словниковий запас з тем Countries (Країни), Appearance (Зовнішність), Home (Дім), Holidays (Свята), Food (Їжа), Health (Здоров’я), School (Школа), Jobs (Професії), Animals (Тварини), Leisure (Дозвілля);2) засвоїти й закріпити необхідний для побудови зв’язного висловлювання граматичний матеріал (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, can/could, must, should, there is/are, etc.) 3) ознайомитися з правилами мовленнєвого етикету і покращити навички розмовного мовлення. Процесс навчання передбачає використання різноманітних аудіо-відео матеріалів і навчальних посібників від Express Publishing (Set Sail, Welcome), Longman (Excellent), Macmillan (Way Ahead).

Набуті знання й навички дозволять учням підтримувати нескладну розмову у рамках вивченої тематики і допоможуть підготуватися до міжнародних іспитів з англійської мови (наприклад, YLE або KET)