Програма курсу англійська для дітей молодшого шкільного віку INTERMEDIATE

Рівень Intermediate для дітей молодшого шкільного віку

Рівень INTERMEDIATE відповідає рівню В1 в загальноєвропейській системі оцінювання знань англійської мови. Програма курсу розрахована на 144 академічних години (1 академічна година дорівнює 45 хв.) і передбачає подальший комплексний розвиток навичок аудіювання, читання, а також усного та писемного мовлення школярів.

Процес навчання передбачає використання начальних посібників і різноманітних відео/аудіо матеріалів від британських видань Cambridge University Press, Macmillan, Longman, Oxford University Press.

Курс надає учням можливість:

1) активізувати і збагатити лексикон (близько 800 лексичних одиниць);

2) закріпити вивчений раніше граматичний матеріал і засвоїти новий (Simple, Perfect & Continuous aspects, Conditionals, Passives, etc.)

По закінченні курсу учні зможуть вільно спілкуватися у межах визначеної тематики (Школа, Дозвілля, Друзі, тощо), а також розуміти зміст текстів, що стосуються даної тематики та рівня складності. Отримані знання та навички допоможуть підготуватися до міжнародних іспитів з англійської мови (наприклад, PET).

Курс зазвичай триває 9 місяців за умови проведення занять двічі на тиждень по 2 академічні години.