Pre - Intermediate

Pre — Intermediate

Pre — Intermediate level (в загальноєвропейській системі оцінювання знань іноземних мов відповідає рівню А2+) Програма курсу Pre-Intermediate (нижче середнього рівня) розрахована на 128 академічних годин . Тривалість курсу в середньому становить 8 місяців за умови проведення занять двічі на тиждень по 2 академічні години (1 академічна година еквівалентна 45 хв.). Даний курс розрахований на студентів зі знанням англійської мови на рівні Elementary.

На даному курсі студенти мають змогу поглибити знання граматики і збагатити свій лексичний запас. При цьому не припиняється розвиток розмовних навичок студентів завдяки залученню різноманітних рольових ситуацій і комунікативних вправ. По закінченні даного курсу студенти зможуть спонтанно спілкуватися у різноманітних стандартних ситуаціях, а також читати і розуміти тексти різноманітного змісту, які відповідають рівню Pre-Intermediate. Проте у мовленні студентів усе ще наявні помилки, оскільки їхні мовленнєві навички вимагають подальшого розвитку та удосконалення.

У процесі навчання використовується широкий діапазон навчальної літератури, а також аудіо та відео матеріалів відомих британських видавництв: Headway (Oxford University Press), Cutting Edge (Longman), Opportunities (Longman), Enterprise (Express Publishing), Challenges (Longman), English in Mind (Cambridge University Press), Matrix (Oxford University Press), Language to go (Longman), In English (Oxford University Press).