Програма курсу англійська для дітей молодшого шкільного віку UPPER-INTERMEDIATE

Рівень Upper-Intermediate для дітей молодшого шкільного віку

 Upper-Intermediate level відповідає рівню В2 в загальноєвропейській системі оцінювання знань англійської мови. Програма курсу розрахована на 144 академічні години.

Засвоєння програми зазвичай триває 9 місяців за умови відвідування занять двічі на тиждень. Цей рівень розрахований на студентів, які досить вільно володіють мовою, проте ще припускаються незначних помилок в усному та писемному мовленні.

Дана програма охоплює усі мовленнєві аспекти англійської мови і спрямована на вдосконалення усного та писемного мовлення учнів.По закінченні курсу учні мають грамотно висловлювати свої думки англійською мовою, дотримуючись усіх її граматичних, фонетичних, лексичних та стилістичних правил та тонкощів. Особлива увага приділяється розвитку навичок розуміння на слух аутентичного монологічного та діалогічного мовлення, а також вмінню вести дискусії на різноманітні теми

У процесі навчання використовуються навчальні посібники і аудіо/відео матеріали авторитетних британських видань: Oxford University Press, Longman, Express Publishing, Cambridge University Press.level відповідає рівню В2 в загальноєвропейській системі оцінювання знань англійської мови.Програма курсу розрахована на 144 академічні години. Засвоєння програми зазвичай триває 9 місяців за умови відвідування занять двічі на тиждень. Цей рівень розрахований на студентів, які досить вільно володіють мовою, проте ще припускаються незначних помилок в усному та писемному мовленні. Дана програма охоплює усі мовленнєві аспекти англійської мови і спрямована на вдосконалення усного та писемного мовлення учнів. По закінченні курсу учні мають грамотно висловлювати свої думки англійською мовою, дотримуючись усіх її граматичних, фонетичних, лексичних та стилістичних правил та тонкощів. Особлива увага приділяється розвитку навичок розуміння на слух аутентичного монологічного та діалогічного мовлення, а також вмінню вести дискусії на різноманітні теми.У процесі навчання використовуються навчальні посібники і аудіо/відео матеріали авторитетних британських видань: Oxford University Press, Longman, Express Publishing, Cambridge University Press.