Програма курсу англійська для підлітків та дорослих INTERMEDIATE | psenglish

Рівень Intermediate для підлітків та дорослих

Intermediate level (в загальноєвропейській системі оцінювання знань іноземних мов відповідає рівню В1 чи В1+)

Програма курсу Intermediate (середній рівень) розрахований на 128 академічних годин. Тривалість курсу в середньому становить 8 місяців за умови проведення занять двічі на тиждень по 2 академічні години (1 академічна година еквівалентна 45 хв.).intermediate

Курс розрахований на студентів, які володіють англійською мовою на рівні Pre-Intermediate, тобто мають непогані навички спілкування у межах простих стандартних тем.

Метою курсу є:

1. Закріплення раніше вивченого граматичного матеріалу, його збагачення складнішими граматичними конструкціями. По закінченні даного курсу студенти мають розуміти практично усі необхідні для спілкування граматичні конструкції.

2. Збагачення лексикону студентів. Даний аспект залишається важливою складовою при вивченні іноземної мови на будь-якому рівні.

У процесі навчання студенти виконують різноманітні завдання, насичені більш серйозним лексичним та граматичним матеріалом. Це дозволяє всебічно розвивати навички читання, розуміння інформації на слух, а також усного та писемного мовлення.

Незважаючи на те, що рівень Intermediate передбачає наявність у студентів належних мовленнєвих навичок, даних знань усе ще недостатньо для вільного володіння мовою.

У процесі навчання використовується широкий діапазон навчальної літератури, а також аудіо та відео матеріалів відомих британських видавництв:new_challengesenterprise Headway (Oxford University Press), Cutting Edge (Longman), Opportunities (Longman), Enterprise (Express Publishing), Challenges (Longman), English in Mind (Cambridge University Press), Matrix (Oxford University Press), Language to go (Longman) Mission (Express Publishing)